Vizuální styl festivalu

Diplomová práce na Oboru Průmyslový design na VUT.

Vizuální styl skutečného studentského festivalu Salon. Zadáním bylo vytvořit černobílý styl (kvůli nákladům na tisk) s populární komiksovou stylizací. Barevnost byla na materiálech dodána přímo uživateli – byli vyzývání k tomu, aby to posterů, nástěnek a materiálů kreslili a psali.

Práce obsahovala manuál vizuálního stylu, logotyp, postery, nástěnky, plakáty k představením, sborník textů se záložkou, propagační předměty jako hrnky, pastelky, záložky, buttonky, apod.

Základním prvkem loga bylo využití písma psacího stroje (odkaz na divadelní tradici), bubliny s proměnlivým textem podle potřeby (rok, krátký text) a světla reflektorů pod písmenem “S”. Pro malý prostor bylo možno použít pouze “S” se světlem reflektorů a bublinou.

Celá práce na stránkách VUT: https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=50003